Takaa kouluhenkilökunnan turvallisuus - Koulutukset koko Suomen alueella

Kysy lisää tai tilaa koulutus!

AXE Security Finland Oy auttaa kouluturvallisuuden takaamisessa kouluissa ja oppilaitoksissa. Mikäli koulusi turvallisuuskysymykset askarruttavat, pyydä meidät luennoimaan tai kouluttamaan henkilökuntaasi.

Me annamme toimintamallit turvallisuuden takaamiseksi Salon seudun kouluissa ja muualla Suomessa.

Selkeitä koulutuksia kouluhenkilökunnalle

Yllättävän aggressiiviset, joskus uhkaavatkin tilanteet ovat kouluhenkilökunnalle arkipäivää, eikä moni opettaja tiedä, miten tilanteissa tulisi toimia. Me tarjoamme kouluhenkilökunnalle turvallisuuskoulutuksia, jotka on räätälöity esimerkiksi luokanopettajien ja koulunkäyntiavustajien tarpeisiin. 


Koulutuksissa paneudumme perusopetuslain ja rikoslain selkeään tulkintaan. Samalla käymme läpi, minkälaisia haasteita ne tuovat käytännön ongelmatilanteisiin. Käsittelemme mm. Suomen rikoslaissa mainitut hätävarjelua ja laitonta uhkailua koskevat pykälät. Ne käydään läpi selkeästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Lisäksi opetamme toimivia ja turvallisia tekniikoita, jotka ovat avuksi esimerkiksi tappeluihin puututtaessa. Ne suojelevat fyysisesti heikompaa osapuolta. Käymme läpi myös aggressiivisen oppilaan hallintamalleja, joissa otetaan huomioon sekä kouluhenkilökunnan että oppilaan turvallisuus.

Kätevä neljän kohdan turvallisuussääntö opettajille

Luokanopettaja on suuren julkisen paineen alla puuttuessaan tai joutuessaan tahtomattaan väkivaltatilanteeseen. Olemme kehittäneet tällaisia tilanteita varten ”Ammattiylpeys edellä – AXE Sec Fin 4 kohdan säännön”. Säännöissä käydään tiiviisti ja konkreettisesti läpi, mitä turvallisuus kaikkien osapuolten välillä ja tehokas toiminta merkitsevät kouluympäristössä. 


Tarjoamme kouluhenkilökunnalle myös käytännönläheisiä some-koulutuksia. Autamme parantamaan ymmärrystä ja kohentamaan turvallisuutta someen liittyvissä asioissa kouluympäristössä. Lisäksi psyykkinen jaksaminen ja stressin alla toimiminen ovat koulutuksissamme läsnä. 


Emme kerro pelkästään, miten tulee toimia, vaan annamme käytännön työkalut toimintakyvyn säilyttämiseen kaaoksen ja yllättävien tilanteiden keskellä. Kysy lisää kouluturvallisuudesta ja koulutuksistamme, joita tarjoamme sekä toimipaikassamme Salossa että muualla Suomessa!

Tutustu myös kouluturvallisuuspalveluihimme

Ota yhteyttä

Tiedustelut ja lisätiedot

 Pajulankatu 8 A2 

24240 Salo

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.